Studiebegeleiding Pijnenburg - Home

Wat zijn de kosten?

Binnen de studiebegeleiding werken wij met perioden van 4 weken. Na elke periode is er een mogelijheid om het contract op te zeggen. Een periode bestaat uit 4 schoolweken. De meivakantie uitgezonderd, in deze periode worden er examentrainingen verzorgd.

De standaardkosten zijn als volgt:
Onderbouw Bovenbouw
1½ uur 1½ uur
Brugklaspakket* €80,- -
1 maal in de week €85,- €92,-
2 maal in de week €142,- €152,-
3 maal per week €190,- €210,-
Brugklaspakket: Dit is een periode van 4 weken lang 1 uur per week, waarbij we aan de hand van zijn huiswerk gaan kijken hoe we moeten leren. (plannen, samenvatten etc etc.)

Onderbouw: Klas 1 t/m 3.
Bovenbouw: Klas 4 en hoger

Prijzen voor de studieblokken zijn afhankelijk van de specifieke wensen.
Studieblokken in weekenden en of vakanties:
Leerjaar 1 t/m 3 Leerjaar 4 t/m 6
Per uur € 21,25 € 23
Per blok van 3 uur € 49,- € 57,50
Informeer gerust naar de mogelijkheden en de prijzen bij afwijkende wensen.

Toelichting

Deze prijzen zijn standaard en kunnen per individu aangepast worden op het moment dat u kiest voor een andere optie dan de hierboven vermelde.
Bijvoorbeeld: Hogere intensiteit voor toetsweken/examens.

Bij verhindering wordt geen geld geretourneerd. Wel kan, waar mogelijk, het studiemoment worden ingehaald of verplaatst.
De bedragen dienen vooraf gestort te worden op rekeningnummer: NL18RABO0142989371 - Rabobank t.n.v. SB-Pijnenburg.

Opzeggen dient uiterlijk 1 periode voor het eind van het lopende schooljaar te gebeuren.