Studiebegeleiding Pijnenburg - Home

Wat zijn de kosten?

Binnen de studiebegeleiding werken wij met perioden van 4 weken. Na elke periode is er een mogelijheid om het contract op te zeggen. Een periode bestaat uit 4 schoolweken. De meivakantie uitgezonderd, in deze periode worden er examentrainingen verzorgd.

De standaardkosten zijn als volgt:
Onderbouw Bovenbouw
1½ uur 1½ uur
Brugklaspakket* €80,- -
1 maal in de week €85,- €92,-
2 maal in de week €148,- €158,-
3 maal per week €196,- €210,-
4 maal per week €256,- €272,-
Brugklaspakket: Dit is een periode van 4 weken lang 1 uur per week, waarbij we aan de hand van zijn huiswerk gaan kijken hoe we moeten leren. (plannen, samenvatten etc etc.)

Onderbouw: Klas 1 t/m 3.
Bovenbouw: Klas 4 en hoger

Prijzen voor de studieblokken zijn afhankelijk van de specifieke wensen.
Studieblokken in weekenden en of vakanties:
Leerjaar 1 t/m 3 Leerjaar 4 t/m 6
Per uur € 21,25 € 23
Per blok van 3 uur € 49,- € 57,50 *
* Deze prijs geldt ook voor bestaande klanten van de bovenbouw.

Informeer gerust naar de mogelijkheden en de prijzen bij afwijkende wensen.

Toelichting

Deze prijzen zijn standaard en kunnen per individu aangepast worden op het moment dat u kiest voor een andere optie dan de hierboven vermelde.
Bijvoorbeeld: Hogere intensiteit voor toetsweken/examens.

Bij verhindering wordt geen geld geretourneerd. Wel kan, waar mogelijk, het studiemoment worden ingehaald of verplaatst.
De bedragen dienen vooraf gestort te worden op rekeningnummer: NL18RABO0142989371 - Rabobank t.n.v. SB-Pijnenburg.

Opzeggen dient uiterlijk 1 periode voor het eind van het lopende schooljaar te gebeuren.