Studiebegeleiding Pijnenburg - Home

Examentrainingen

VWO en HAVO

Ook dit jaar verzorgen wij weer examentrainingen voor leerlingen van (T)VWO 6 en HAVO 5.

Leerlingen van de bovengenoemde niveaus kunnen examentrainingen volgen voor de volgende vakken:
 • Wiskunde A
 • Wiskunde B
 • Natuurkunde
 • Scheikunde
 • Biologie
 • M&O
 • Economie
 • Geschiedenis (alleen HAVO)
Deze trainingen zullen op maat worden aangeboden. Er zullen examens worden getraind en er zal stof worden besproken. De leerlingen hebben zelf de mogelijkheid om aan te geven wat hij/zij beter uitgelegd wil krijgen.

Woensdag 25 April t/m zondag 6 Mei 2018, elke dag van 09:00 uur tot 16:00 uur.

Donderdag 10 en vrijdag 11 Mei van 09:00 uur tot 16:00 uur (Hemelvaart).

De kosten per dag per vak bedragen € 85,-.

Aanmeldingen per email: info@sb-pijnenburg.nl

 

VMBO

De examentrainingen voor leerlingen van het VMBO omvatten een ochtend- of middagdeel en dus geen gehele dag.

De trainingen worden op maat gemaakt. We zullen dus aan de hand van de examenstof bekijken hoe we het dagdeel of de dagdelen indelen. Uiteraard nemen we daarin mee wat de behaalde cijfers zijn voor de afzonderlijke tentamens/schoolexamens.

Afhankelijk van de wensen, vakken, cijfers zullen we in samenspraak een aantal dagdelen vaststellen.

Vakken waar ondersteuning in wordt gegeven zijn:
 • Wiskunde
 • Nask 1
 • Nask 2
 • Economie
 • Biologie
 • Maatschappijleer
Woensdag 25 April t/m zondag 6 Mei 2018, elke dag in de ochtend of in de middag.

Donderdag 10 en vrijdag 11 Mei van 09:00 uur tot 16:00 uur (Hemelvaart).

De kosten per dagdeel bedragen: € 45,-

Aanmeldingen per email: info@sb-pijnenburg.nl