Studiebegeleiding Pijnenburg - Home

Examentrainingen

VWO en HAVO

Ook dit jaar verzorgen wij weer examentrainingen voor leerlingen van (T)VWO 6 en HAVO 5.

Leerlingen van de bovengenoemde niveaus kunnen examentrainingen volgen voor de volgende vakken:
 • Wiskunde A
 • Wiskunde B
 • Natuurkunde
 • Scheikunde
 • Biologie
 • M&O
 • Economie
 • Geschiedenis (alleen HAVO)
Deze trainingen zullen op maat worden aangeboden. Er zullen examens worden getraind en er zal stof worden besproken. De leerlingen hebben zelf de mogelijkheid om aan te geven wat hij/zij beter uitgelegd wil krijgen.

Woensdag 07 maart  t/m zondag 10 maart.
Woensdag 24 april t/m zondag 5 mei.

De kosten per dag per vak bedragen € 85,-.

Aanmeldingen per email: info@sb-pijnenburg.nl

 

VMBO

De examentrainingen voor leerlingen van het VMBO omvatten een dagdeel en dus geen gehele dag.

De trainingen worden op maat gemaakt. We zullen dus aan de hand van de examenstof bekijken hoe we het dagdeel of de dagdelen indelen. Uiteraard nemen we daarin mee wat de behaalde cijfers zijn voor de afzonderlijke tentamens/schoolexamens.

Afhankelijk van de wensen, vakken, cijfers zullen we in samenspraak een aantal dagdelen vaststellen.

Vakken waar ondersteuning in wordt gegeven zijn:
 • Wiskunde
 • Nask 1
 • Nask 2
 • Economie
 • Biologie
 • Maatschappijleer

Woensdag 07 maart  t/m zondag 10 maart.
Woensdag 24 April t/m zondag 5 mei.

De kosten per dagdeel bedragen: € 45,-

Aanmeldingen per email: info@sb-pijnenburg.nl